Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

Ο Δρόμος προς την Επιτυχία

Τι συνιστά επιτυχία και τι αποτυχία για ένα φεστιβάλ; Ποιοι παράγοντες τις καθορίζουν; Η επιτυχία ενός φεστιβάλ έγκειται στην επίτευξη και διατήρηση...