Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ     Rising Stars          � ΚουαρτέτοΕγχόρδωνDahlkvist Το «ανερχόμενο» σύνολο από τη Σουηδία – φετινή πρόταση του StockholmsKonserthus –  συστήνεται στο κοινό...

To FRIDA/FRIDA της Esther Andre Gonzalez

Ένα δοκιμασμένο έργο, μία επιτυχημένη παραγωγή του 2008, ανεβάζει και πάλι το Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας στις 13 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για το FRIDA/FRIDA...