Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

“Πολιτιστικός Σεπτέμβρης” στη Ροδόπολη

Όπως κάθε χρόνο, ξεκινούν οι εκδηλώσεις του “Πολιτιστικού Σεπτέμβρη” στη Ροδόπολη. Τη φετινή χρονιά οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μια σειρά από διαφορετικά δρώμενα,...