Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

Ελευθέρια

Επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για την απελευθέρωση της Χρυσούπολης -Δήμου Νέστου  από τους βούλγαρους το 1913 που διοργανώνονται στην πλατεία Παπανδρέου Χρυσούπολης-Ηρώο Χρυσούπολης-...