Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

Θουκυδίδη ιστορία

Από τις 23 Νοεμβρίου Αίθουσα Εκδηλώσεων Μετά την επιτυχημένη Ιλιάδα και τους Πλατωνικούς Διαλόγους, το Εθνικό Θέατρο στο πλαίσιο της Άλλης Διάστασης...