Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

Ημερίδα ενημέρωσης Έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση πυρκαγιών με σκοπό την προστασία χώρων πολιτισμού. Το πρόγραμμα FIRESENSE.

Σας ενημερώνουμε ότι η Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στα πλαίσια της ενημέρωσης για την πορεία του ερευνητικού προγράμματος πυρανίχνευσης FIRESENSE,...

«Οι Τέχνες συναντούν τη Βιομηχανία» Ένας μήνας – αφιέρωμα στη Βιομηχανία μέσα από τις τέχνες στην «Τεχνόπολις»

Με αφορμήτα εγκαίνιατου Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, η «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο αφιέρωμα με τίτλο «Οι τέχνες συναντούν τη Βιομηχανία»...