Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

Οργάνωση Ημερίδας για την Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμικής Κληρονομιάς διοργανώνεται Ημέριδα την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 με θέμα: Πολιτισμική Κληρονομιά Παρελθόν – Παρόν –...

Megaron Plus

Αντιμετωπίζοντας την ανασφάλεια στην εποχή της κρίσης Συζήτηση Γρηγόρης Βασλαματζής, Βενετσάνος Μαυρέας, Κλήμης Ναυρίδης Οι τρεις διακεκριμένοι καθηγητές Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής μιλούν...