Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΘΑ ΕΚΘΕΣΕΙ ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝΙΟΥ Η ιστορία, η τέχνη, ο πολιτισμός, ο...

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πέμπτη 29 και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013, στις 21:00 Αλλά η Αφοσίωσή Μου Είναι Απέραντη Μία πειραματική σκηνική δομή σε δύο μέρη...