Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

Αποκατάσταση μνημείων και αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια Αττικής

Αποκατάσταση μνημείων και αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια Αττικής

Ειδικότερα δύνανται, ενδεικτικά, να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:  έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών  τόπων,   συντηρήσεις –στερεώσεις Μνημείων –...