Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις είναι ετήσιες και  διοργανώνονται από το 2000 κατά τους  μήνες  Δεκέμβριο- Ιανουάριο  από την  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας...