Σχολείο Αεί Διδασκομένων Πολιτών – «‘Αγνωστες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»

afisa20 Απριλίου 2016
Σχολείο Αεί Διδασκομένων Πολιτών
«‘Αγνωστες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»
Ομιλητής: Θεόδωρος Παναγόπουλος, ιστορικός – δικηγόρος – τ. δικαστής
Επιμελητήριο Λασιθίου Ώρα 19.00

You may also like...