Συναυλία Δημοτικού Ωδείου Πάρου

Συναυλία Δημοτικού
Ωδείου Πάρου
» Μουσικές Συνεργασίες …»
Σάββατο 24 Ιουνίου 2017
Αίθουσα του Π.Σ. «Αρχίλοχος»
στις 20:30 μ.μ.
Διεύθυνση : Αικατερίνη Σαβίνο

You may also like...