Επικοινωνία

ΤΙΝΑ ΠΙΣΧΙΤΖΗ
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής
210-8253776
Email:kpishitzi@culture.gr

ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής &Φεστιβάλ
2103232785
Email: iandreou@culture.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΣΙΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΣΙΔΕΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
210-3239680 – Fax:210-3317792
Email:tmpppf@culture.gr

 

 

[contact_form]