Επικοινωνία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας

210-8201956

Email: dpde@culture.gr

 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων

210-8201781

Email: tmpppfyp@culture.gr

 

Στελέχη του Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων

ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  

210-8201766

ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

210-8201772

Email: tmpppfyp@culture.gr

Fax: 210-8201779

 

 

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας